Артикул:  

Dr.Hanss Спрей п/в алергии от акари и домашен прах 200мл.

 
Номер:  Art.001h
 
Описание:  Основен алерген във Вашата къща е домашния прах. Микрокърлежите в домашния прах се намират в дюшеците, килимите и тапицерията на мебелите, както и в помещения защитени от ниски температури и светлина, изпълнени със сух въздух. Присъствието на хора и животни е важно за развитието и размножаването на микроорганизмите, тъй като те се хранят от кожните люспи, отделяни от хората и домашните любимци. Тъй като съня създава най-благоприятни условия за близък и продължителен контакт с микрокърлежите на домашния прах, основните препоръки трябва да са насочени към леглото на всеки индивид. Акарите в домашния прах живеят в съвременните човешки жилища в подовете с килими, в двойните стъкла на прозорците, изолирани срещу влага. Чувстват се най- добре при 25°C и 75% относителна влажност. Температура над 60°C за период от един час ги убива, също както и замразяване. Акарите живеят практически във всички дюшеци, матраци, килими и спално бельо. Акарите не хапят и не жилят. Хранят се основно с мъртви кожни клетки, предварително смлени от гъбата Aspergillus repens. От човека пада средно 1.5g мъртва кожа на ден (приблизително 0.3-0.45kg за година), което е достатъчно да изхрани около един милион акара. Акарите в спалното бельо извличат влага от дишането, потта и слюнката на човека. Акарите и Астмата: Акарите в домашния прах са един от най-значителните източници на алергени, причиняващи алергична астма, хрема, конюнктивит и дерматит. Един от най- важните протеини, провокиращ алергична реакция, е DerP1, храносмилателен ензим, намиращ се в екскрементите на акарите. Въведение Алергичната реакция към прахови микроорганизми е един от най-срещаните проблеми в света и изисква напрегнати усилия от съответните хора да пригодят живота си така, че да добият среда, в която да могат да живеят. HOME STABILIZER е нов микробиологичен продукт, създаден за намаляване на общото въздействие на алергени, причинени от наличието на прахови микроорганизми. Ефективността на продукта е на такова високо ниво, че позволява да се живее с по-малко строги процедури на почистване. Начин на действие При елементарния храносмилателен тракт на праховите микроорганизми, голяма част от храносмилането се осъществява външно, чрез смесване на хранителни частици с храносмилателни ензими, които остават навън известно време, преди да се поемат отново. Този процес се повтаря няколко пъти преди окончателното приемане на хранителните частици. Основните съставки, предизвикващи симптомите на алергия към прахови микроорганизми са ензимите върху хранителните частици, както и екскрементите на микроорганизмите, които остават в текстила. В рамките на 10 седмици един прахов микроорганизъм произвежда около 2000 екскременти и дори още повече частично смлени хранителни частици. Микроорганизмите в продукта HOME STABILIZER (ALLERGY-FREE) са много активни консуматори на въглерод и протеини и основния начин на действие на HOME STABILIZER (ALLERGY-FREE) е базиран на директната консумация на хранителни частици и екскременти на микроорганизмите. В резултат количеството алергени, причинени от прахови микроорганизми силно се намалява и алергичния натиск намалява. За доказването на този начин на действие са проведени редица тестове в сътрудничество с Лабораторията за Микробиологична Екология и Технология към Университета в Гент. Например, бе направен тест при който, растежа на микроорганизмите в HOME STABILIZER (ALLERGY-FREE) се доказа, че се дължи на храненето им единствено с екскременти на прахови микроорганизми. От този тест може да се заключи, че броят на микроорганизмите се повишава 100 пъти за 24 часа чрез консумация на източниците на въглерод и протеини в екскрементите на праховите микроорганизми. Вторият начин на действие разчита на голямата необходимост от влага за праховите микроорганизми. Ако тя не е налична в достатъчно количество, микроорганизмите изпадат в сънна фаза и не произвеждат хранителни частици или екскременти. Микроорганизмите в HOME STABILIZER (ALLERGY-FREE) са спорови бактерии, които консумират значително количество влага по време на циклите на спорулизация и деспорулизация. Това води до спад в абсолютното съдържание на влага до ниво под минимално изискваното за оцеляване на праховите микроорганизми. Тестовете на Университета в Гент демонстрираха, че третирането с HOME STABILIZER (ALLERGY-FREE на половината от парче текстил, заразено с прахови микроорганизми води до тяхната миграция към другата половина, обработена със същото количество вода. Контролно парче текстил, на което и двете половини са обработени с вода, показва равномерно разпределение на праховите микроорганизми. По време на тези тестове не бе забелязано увеличение на смъртността на микроорганизмите при обработка с HOME STABILIZER (ALLERGY-FREE. Това показва, че HOME STABILIZER с уникалния си начин на действие допринася за по-слабовъздействие на алергените без пряко биологично въздействие върху самите прахови микроорганизми. Комбинацията от намалена влага и консумация на хранителни частици и екскременти води до създаване на неблагоприятна за праховите микроорганизми среда и намалена концентрация на алергени в текстила.
 
Размери:  200ml.
 
Цена:  33.00 лв
Dr.Hanss Спрей п/в алергии от акари и домашен прах 200мл.

   Page copy protected against web site content infringement by Copyscape